Děti, naše budoucnost ...

Náš sbor má také kroužek mladých hasičů kde se děti učí hasičské dovednosti například: jak se zachovat při požáru, co mají dělat, když uslyší sirénu ale třeba i jak správně poskytnout první pomoc člověku v tísni. Dále pak i celkové všestrannosti, spolupracování v kolektivu, sportovnímu chování, bojovnosti a zapálení do hry.


V součastné době máme neuvěřitelných 55 dětí. Z toho 16 těch nejmenších ( přípravka od 4 - 6 let). Mladších žáků ( 6 - 12 let) máme 28, starších ( 12 - 16 let) je 11 . Dá se říci, že kroužek je vhodný pro každého - ať je holka či kluk a má soutěžního ducha. Nemusíte se bát k nám do kroužku dát své ratolesti u nás o ně bude po dobu kroužku odborně postaráno kvalifikovanými vedoucími s praxí. Díky takovému to počtu dětí jsme řazeny do kategorie sborů s největším počtem dětí v okolí a možná i díky tomu náš sbor obdržel od organizace Klubíčko čestné uznání za práci s dětmi.


Máte zájem k nám na kroužek přihlásit své dítě ? Pokud ano, přihlášky se vyzvedávají první čtvrtek v září v 16:00 hod. u hasičského domu v Přelouči. Platit a odevzdat přihlášku můžete také na tomto místě, nebo v DDM (Dům Dětí a Mládeže Přelouč), roční příspěvek u nás činní: 400,-Kč. Kroužek u nás začíná od září. První schůzka je vždy v hasičském domě. Další schůzky už probíhají dle kategorie do které dítě spadá a to každý čtvrtek ( mimo svátků, prázdnin, apod.) od 16.00 hod. V průběhu roku s dětmi chodíme dle počasí trénovat ven pod park ( u Rugby hřiště). Při sychrávém a nepříznivém počasí jsme v hasičském domě, kde se učíme aplikovat první pomoc, znát topografické a hasičské značky, orientaci na mapě, práci s buzolou, vázat uzle a v neposlední řadě rozeznávat hasící přístroje. V zimě pak chodíme do tělocvičny ( Sokolovna ). S dětmi také jezdíme navštívit okolní požární stanice v České republice (Pardubice, letiště V. Havla Praha apod.) Pořádáme závody, výlety, letní týdenní soustředění, mikulášskou besídku, vánoční a letní předprázdninové přespání v klubovně v hasičském domě, apod.
© 2014 Všechna práva vyhrazena.