Historie:

V běhu života národů, měst i jednotlivců máme určité mezníky, u kterých se pozastavujeme, abychom se poohlédli zpět, abychom zavzpomínali, dobré věci užili, z chyb minulosti jsme se poučili pro součastnou dobu i budoucnost...


K založení našeho dobrovolného sboru podle dochovaných dokladů došlo dne 25. června 1986. Prvním starostou byl pan Jan Bartoníček, ředitel bývalého cukrovaru v Přelouči. Navržené stanovy sboru byly vypracovány 15. 7. 1876 a předány obecnímu zastupitelstvu. Obecným zastupitelstvem však byly schváleny až 17. 3. 1877. O rok později byly s malými opravami schváleny 4. 7. 1878 C. K. místodržitelstvím v Praze. Činní členové sboru byli rozděleni do 3 skupin: lezci, bourači a čerpači vody. Byl zajištěn cvičitel sboru pan Josef Vetter z Kutné Hory. Městká rada svým nákladem postavila lezeckou kostru na zahradě domu č. p. 45. Zde byla umístěna i hrazda a bradla ... První veřejné vystoupení se konalo dne 1. září 1878. Tohoto cvičení se zúčastnilo i 9 okolních sborů. U prvního zásahu byl náš sbor 28. září 1878 ve Valech. V roce 1879 přistoupil náš sbor k hasičské župě chrudimské. Vstup do této župy umožnil získávat cenné zkušenosti od starších a zkušenějších sborů. Od května 1880 bylo povinné cvičení každých 14 dnů. V případě, že se člen bez řádné omluvy 3x na cvičení nedostavil, byl ze sboru vyloučen. Vyloučení se považovalo za velkou pohanu.V roce 1882 byla zakoupena od fi. "Smékal" dvouproudová stříkačka tažená koňmi se 170 m hadic a 8 m savic, za cenu 1 050 Zlatých. V roce 1883 byl za 400 zlatých zakoupen vůz pro dopravu mužstva. Sbor byl činným členem spolku pro zřízení českého Národního divadla. Naši předkové se zúčastňovali významných kulturních i společenských akcí jak doma, tak i v zahraničí. V roce 1893 byl vydán součinnosti městské rady Hasící řád města. V červenci roku 1894 byla zakoupena za 67 zlatých a 50 krejcarů nová záchranná smykací plachta, která sloužila roku 1975. První hasičská zbrojnice stála v místě, kde je dnes dům pana Pavelky na Václavském náměstí. Dne 9. 8. 1896 byl ustávající župní sjezd Přeloučské župy. Sjezd se konal v Semíně. Do této ustavené župy byli zvoleni naši členové br. Bělka a Thb. Havránek. V přeloučské župě bylo 28 sborů se 712 činnými členy. Nová župa se přihlásila za člena Ústřední hasičské jednoty Království českého pod č. 84.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.