Vítejte na vašich webových stránkách.

Hasiči jsou lidé, kteří se postavili na stráž bezpečnosti těch, které by ohrozili nepředvídaná neštěstí, havárie - ale hlavně živly a z nich nejvíce oheň a voda. Hasič stojí na stráži, aby mohl všem vždy a všude pomoci, staví do nebezpečí svůj život pro bytí druhých, stojí na posvátném místě lidskosti.


Proto dne 25. června 1876 došlo k založení našeho dobrovolného sboru panem Janem Bartoníčkem, ředitelem přeloučského cukrovaru. Stanovy sboru byly schváleny 4.7.1878 v Praze. V roce 1998 se většina členů rozhodla vstoupit do České hasičské Jednoty. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působící na úseku požární ochrany.


Má svůj znak, prapor a stejnokroj. ČHJ je právnickou osobou působící na území České republiky. Česká hasičská jednota svým posláním navazuje na tradice Ústřední Zemské hasičské jednoty království Českého. Česká hasičská jednota v rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra, obcemi, právnickými i podnikajícími osobami na úseku požární ochrany.
© 2014 Všechna práva vyhrazena.