Události

Požár hnojiště, Selmice

Po příjezdu na místo zásahu byl nasazen proud 1x C a vysokotlaký proud. Další členové prováděli rozhrabávání podestýlky. Vozidlo CAS bylo doplňováno dalšími jednotkami a do nádrže bylo přidáváno smáčedlo (pěnidlo) od HZS. na pokyn VZ se jednotka po 18. hodině vrátila na základnu.

Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice Požár koňského hnoje Selmice© 2014 Všechna práva vyhrazena.