Události

Požár travního porostu u trati, Trnávka

Jednotka prováděla hašení trávy v blízkosti železniční tratě u přejezdu směr Trnávka. Po té se přemístila do obce Kojice.
© 2014 Všechna práva vyhrazena.