Župní hasičská soutěž a soutěž „O pohár starosty města Hlinska“, prezidentské kolo mládeže v Hlinsku

Přípravka Přelouč V sobotu 23. 5. 2015 se uskutečnily župní hasičské závody v Hlinsku. Sbor ČHJ – HS Přelouč reprezentovalo celkem 6 družstev v dětských i v dospělých kategoriích. Zúčastnilo se jedno družstvo přípravky, dvě družstva mladších žáků, jedno družstvo starších žáků, jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů.

Děti a vedoucí Přelouč Soutěžní disciplínou byl klasický útok dle pravidel požárního sportu. Přeloučští hasiči se zde vedli celkem dobře, o čemž svědčí dosažené výsledky.

Kategorie přípravek: Nejmenší hasiči vybojovali 2. místo.

Kategorie mladších žáků: Družstvo A se umístilo na 3. místě a družstvo B na 4. místě.

Kategorie starších žáků: Starší žáci si vybojovali 2. místo.

Kategorie žen: Družstvo žen získalo 2. místo.

Kategorie mužů: Družstvo mužů obsadilo 7. místo.Ženy Přelouč

Všichni mladí hasiči se tímto kvalifikovali na prezidentské kolo mládeže, které se uskuteční v neděli 7. 6. 2015 v Hlinsku.

Družstvo žen postoupilo na Mistrovství republiky, které se bude konat v sobotu 12. 9. 2015 v Čáslavi a družstvo mužů postoupilo na prezidentské kolo, které proběhne v neděli v 21. 6. 2015 v Dobříši.

Hasičské závody Hlinsko

Soutěž „O pohár starosty města Hlinska“ - prezidentské kolo mládeže v Hlinsku

V neděli 7. 6. 2015 se mladí hasiči sboru ČHJ – HS Přelouč zúčastnili soutěže „ pohár starosty města Hlinska“, která byla zároveň i prezidentských kolem mládeže české hasičské jednoty. Přeloučský sbor byl na závodech zastoupen jedním družstvem mladších a jedním družstvem starších žáků.

Soutěžními disciplínami byl klasický útok dle pravidel požárního sportu a štafeta 4 x 60 metrů. (V této štafetě běží vždy čtyři zástupci z každého družstva, přičemž každý závodník je zapojen do jednoho soutěžního úseku. V daných úsecích mají mladí hasiči za úkol: přeběhnutí přes kladinu, překonání překážky, přenesení hasicího přístroje a zapojení štafetových hadic do rozdělovače, proudnice a jejich následné roztažení).

Celkové výsledky jsou následovné:

Soutěž o pohár starosty města Hlinska

Kategorie mladších žáků: Družstvo mladších žáků obsadilo 10. místo

Kategorie starších žáků: Družstvo starších žáků získalo 7. Místo

Prezidentské kolo

Kategorie mladších žáků: Mladší žáci vybojovali 6. místo

Kategorie starších žáků: Starší žáci se umístili na 4. místě

Obě soutěžní družstva sboru ČHJ – HS Přelouč se tímto kvalifikovala na Mistrovství republiky mládeže, které se uskuteční v sobotu 20. 6. 2015 v Hlinsku.
© 2014 Všechna práva vyhrazena.