Hasičské soustředění mladých hasičů ČHJ - HS Přelouč

Soustředění 2015 Soustředění mladých hasičů se stalo oblíbenou součástí hasičského kroužku, a to nejen pro mladé hasiče, nýbrž i pro vedoucí a ostatní členy sboru. Letošní soustředění proběhlo od soboty 1. 8. do 8. 8. 2015 opět v hotelu Renospond v obci Zderaz. Celkem se zúčastnilo 33 dětí (od 4 do 16 let) a 15 členů sboru ČHJ – HS Přelouč.

Hlavní téma, které účastníky letos provázelo, bylo: „Staň se SUPERHASIČEM.“ Děti rozdělené do pěti soutěžních skupin (Příšerky s.r.o., Mimoni, Strojníci, Spriteři a Savičáři ), bojovaly o získání právě tohoto titulu. Každá skupinka měla svou malou postavičku hasiče, kterou musela vybavit různým potřebným oblečením a vědomostmi, aby se mohla stát superhasičem. V tematických hrách a soutěžích získávaly děti jednotlivé body, za které mohly koupit svému hasiči různé odborné kurzy (základní kurz, strojnický kurz, velitelský kurz, kurz NDT – nositel dýchací techniky, kurz DN – dopravní nehody, kurz první pomoci lezecký kurz, potápěčský kurz, kurz obsluhy MP – motorová pila, chemický kurz a školení obsluhy radiostanic). Při každém získaném kurzu se děti učily nejdůležitější věci z daného školení. Například při kurzu první pomoci byl jeden z obětavých vedoucích nalíčen a připraven jako věrohodně zraněná osoba, která potřebuje jejich pomoc a ošetření. Všichni mladí hasiči tak měli možnost vidět na vlastní oči to, jak může zranění vypadat, jak nejlépe ho ošetřit a jak s takovýmto člověkem zacházet v případě nouze. S každým absolvovaným kurzem získávala skupinka patřičné nářadí, vybavení hasičárny a oblečení pro svou postavičku. Byli zde k vidění například hasiči v uniformě, v oblečení PS, v chemickém oděvu, v zásahovém oděvu apod. Všichni si mohli svého „superhasiče“ převlékat dle libosti a kdykoliv chtěli.Soustředění 2015

Důležitou součástí celého soustředění však bylo i to, že se na každý den vyhlásilo jedno téma, v jehož duchu se pak nesl celý program. Vždy večer musela každá ze skupinek předvést scénku dle aktuálně vyhlášeného námětu (povodně, požáry, únik nebezpečných látek, dopravní nehody a technická asistence). Během celého týdne bylo tedy k vidění například: záchrana malé kočičky ze stromu, únik plynu v domě či únik pohonných hmot při srážce dvou vozidel, hromadná autonehoda, evakuace osob při povodních a mnoho dalších. Po odehrání všech scének musela družstva sepsat tzv. zprávu o zásahu, ve které musely uvést všechny důležité náležitosti a informace spojené s jejich zásahem. Scénky mladých přeloučských hasičů byly natolik zajímavé, že si je oblíbili i ostatní hosté hotelu, kteří s nadšením očekávali každé další vystoupení.

K soustředění však nepatří jen hry, a proto děti nezahálely a věnovaly se také tréninku požárního útoku, štafet a dalších disciplín požárního sportu, které jsou pro nadcházející sezónu důležité.

Složení celého soustředění Celý pobyt byl zaplněn také zábavou. Volné chvíle si hasiči vyplnili diskotékou pod širým nebem, opékáním buřtíků, vodní bitvou nebo koupáním v hotelovém koupališti či bazénu. Znovu navštívili záchranou stanici a ekocentrum Pasíčka a prošli se při výletu krásnými skalními útvary v tzv. Toulovcových maštalích. Poslední večer byl připraven velkolepý ohňostroj, který sklidil velký úspěch nejen u hasičů, ale i u celého okolí hotelu.

Letošní letní soustředění bylo rozhodně jedno z nejpovedenějších, hlavně díky sehranému kolektivu vedoucích, členů přeloučského hasičského sboru a skvělému zázemí, které zde bylo. Vše proběhlo v pořádku, jak mělo. Už teď se mohou přeloučští mladí hasiči těšit a připravovat na příští sezónu, která začíná již v záři a bude jistě plná závodů, soutěží, akcí, výletů a dalších skvělých zážitků.© 2014 Všechna práva vyhrazena.