Události

Požár ve firmě SVOS - TC, Přelouč

Naše jednotka byla povolána na požár do firmy SVOS Přelouč, naštěstí je jednalo jen o taktické cvičení.

Jednotka prováděla průzkum a vyhledávání osoby za použití IDP. Byl použit jeden proud C k hašení. Jednotka se na pokyn VZ vrátila na základnu.
© 2014 Všechna práva vyhrazena.