Sbor ČHJ Přelouč se stal vítězem v programu Tesco – Pomáháme s Vámi ve svém regionu.

Vítězný projektNáš přeloučský hasičský sbor se přihlásil do soutěže neziskových organizací, kterou poprvé představila společnost Tesco a.s., pod názvem Tesco – pomáháme s Vámi a to na všech 210 obchodech.

Soutěž si kladla za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů, jejichž smyslem je zlepšení kvality života v regionech celé České republiky.

V letošním ročníku byla mezi 90 vítězných organizací působících ve vybraných regionech České republiky, rozdělena částka celkem 4 500 000 Kč. Každý z vítězů tedy obdržel 50 000 Kč.

Do soutěže se mohla přihlásit jakákoliv nezisková organizace, která svou činností působí na poli: sociálním a humanitárním, vzdělávacím, kulturním a zdravotním. Jedná se také o oblasti ochrany lidských práv, ochrany životního prostředí nebo péči o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež.

Snahou společnosti Tesco v průběhu celého programu bylo napomoci ke zviditelnění všech zapojených organizací a to i těch, které se umístily na druhém a třetím místě, neboť i oni vykonávají ve svém oboru velmi důležitou o obdivuhodnou práci.


Letos se do prvního ročníku přihlásilo více jak 400 projektů. Organizace měly za úkol v období od 23. 3. 2015 do 19. 4. 2015 zaslat své přihlášky a potřebné dokumenty k tomu, aby mohly být zařazeny do soutěže. Ze všech přihlášených pak pětičlenná rada zastoupena odborníky z neziskového sektoru a zástupci pořadatelů vybrala úspěšné žadatele. Celkově 2 až 3 v každém z vybraných 90 regionálních oblastí v ČR, kteří se ucházeli o podporu zákaznické veřejnosti v rámci programu.

Na přeloučsku o Vaši přízeň soupeřily celkem tři organizace.

V období od 1. 6. do 28. 6. 2015 bylo v hypermarketu Tesco Přelouč instalováno hlasovací zařízení, do kterého zákazníci měli možnost vhodit žetonek, který získali z každého nákupu v Tescu nad 200,-Kč.

Převzení vítězného šeku na 50 000,-KčO našem vítězství jste svými hlasy rozhodli právě Vy, zákazníci Tesca a pomohli jste nám tak získat finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč.

„Získané finanční prostředky budou použity na činnost a materiální vybavení dětského hasičského kroužku, které jsou pro mladé hasiče nezbytné“ uvedl při přebírání vítězného šeku Martin Macháček - starosta hasičského sboru.

Zároveň dodal: „naše děti se učí hasičským dovednostem jako například: jak se zachovat při požáru, co mají dělat, když uslyší sirénu, ale třeba i jak správně poskytnout první pomoc člověku v tísni. Dále pak i celkové všestrannosti, spolupracování v kolektivu, sportovnímu chování, bojovnosti a zapálení do hry. Děti jsou také vychovávány pro další generaci a budoucnost dobrovolného i případně profesionálního hasičstva. Naši mladí hasiči se však účastní i různých akcí a závodů, na kterých reprezentují nejen přeloučský sbor, ale i celé naše město. Příkladem je účast na letošním Mistrovství republiky hasičské mládeže ČHJ v Hlinsku, které proběhlo 20. 6. 2015.“

Cílem tohoto programu bylo ukázat zákazníkům, že v jejich regionu jsou organizace a lidé, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch právě jejich komunity nebo regionu a přispívají k příjemnějšímu životu v daném místě.


Děkujeme Vám, že jste první ročník absolvovali s námi a pomohli nám k vítězství v tomto projektu.© 2014 Všechna práva vyhrazena.