Události

Požár koňských stájí, Valy u Přelouče

Naše jednotka byla vyslána do obce Valy u Přelouče, kde měly hořet prostory stájí a uvnitř se nacházet přibližně 7 koní a jedna zraněná osoba. Jednalo je však naštěstí jen o hasičské cvičení, kterého se účastnily jednotky: profesionální jednotka ze stanice Přelouč a Pardubice, JSDH Přelouč a JSDH Choltice. Po příjezdu na místo události jednotka vynesla nalezenou osobu z budovy ven. Dále prováděla hašení půdy za použití jednoho C proudu a nastavovacího žebříku. Po ukončení cvičení jim byla provedena odborná přednáška majiteli, jak v takovéto mimořádné situaci přistupovat k záchraně koní. Potom se jednotka vrátila zpět na požární stanici.

Záchrana koní Záchrana koní© 2014 Všechna práva vyhrazena.