Odborná exkurze mladých hasičů v Praze

V sobotu 7. února 2015 se mladí hasiči HS ČHJ Přelouč zúčastnili exkurze v Praze, kde jim bylo umožněno prohlédnout si dvě odborná pracoviště různých hasičských sborů. Exkurze se zúčastnilo celkem 27 dětí a 10 členů sboru.

HS Modřany Nejprve se děti seznámily se stanicí v Hostivaři, kde se nachází jedno z pracovišť Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku. Zde jim byla představena práce profesionálních hasičů pracujících pro dopravní podnik, kteří zasahují při různých událostech spojených s provozem městské hromadné dopravy v Praze. K vidění tu byla nejrůznější technika a vybavení, která je specifická pro tento obor záchranářů. Největší úspěch však sklidilo výcvikové zařízení tzv. polygon, ve kterém hasiči trénují pohyb v kolejišti metra a ve stísněných a neznámých prostorech za ztížené viditelnosti. I naši malí hasiči měli možnost si tímto polygonem prolézt, což pro ně bylo nejsilnějším zážitkem.

V posilovněDalší zastávkou byla v současné době nejnovější a nejmodernější hasičská stanice Hasičské záchranného sboru hl. m. Prahy v Modřanech. Kromě typického vybavení zde děti viděly i krajské operační a informační středisko linky 150 a 112 a měly tak možnost promluvit si přímo s jejími pracovníky, kteří přijímají a vyřizují různá tísňová volání. Dále si tu prohlédli například potápěčské vybavení - včetně barokomory a nejrůznější druhy hasičských vozů, techniky, vybavení a zařízení, které místní hasiči využívají k záchranným akcím a výcvikům.


Celá akce proběhla úspěšně, o čemž svědčí především ohlasy ze strany dětí, které si z výletu odnesly mnoho skvělých zážitků a nových vědomostí.

Hasičská stanice v Modřanech

Hasičská stanice v Modřanech

Hasičská stanice v Hostivaři

Hasičská stanice v Hostivaři


© 2014 Všechna práva vyhrazena.