Hasičské závody v Přelouči

Přípravka Přelouč sobotu 6.6.2015 se uskutečnily každoroční oblíbené závody v požárním útoku, které pořádal sbor přeloučských dobrovolných hasičů ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Přelouč. I v letošním roce byla celá soutěž rozdělena do dvou samostatných částí. Nejprve soutěžily dětské kategorie o putovní pohár ředitele TEPOSTOPU, spol. s. r. o. a následně se družstva mužů a žen snažila vybojovat putovní pohár starostky města Přelouče.

Děti Přelouč

Celá akce byla zahájena originální ukázkou nejmladších přeloučských hasičů, kteří zde jako jediní zastupovali kategorii přípravek (děti do 6 let věku). Děti zde divákům předvedly, jak si i ti nejmenší hasiči dovedou poradit s uhašením požáru za pomoci svého speciálního hasičského autíčka a potřebného vybavení.

Po ukázce následovala soutěž dětských kategorií, a to mladších žáků (věk 6-12let) a starších žáků (věk 12-16let). Úkolem mladých hasičů bylo provedení klasického útoku dle pravidel požárního sportu. Putovní pohár ředitele TEPOSTOPU, spol. s. r. o. se podařilo získat mladším i starším žáků ze sboru ČHJ – HS Hlinsko. Soupeření dětí poté vystřídal souboj mužů a žen, kteří soutěžili jak v tradičním útoku dle pravidel požárního sportu, tak v útoku netradičním, který byl do poslední chvíle překvapením pořadatelů.

Ženy Přelouč Netradiční útok spočíval v tom, že na závodní dráze byl již před startem umístěn rozdělovač a připravená překážka - okno, které museli překonat závodníci běžící proudy a rozdělovač. Všechny hadice, jež byly uspořádané v kotoučích libovolně na platě, musely být ještě před zapojením podány skrz tuto překážku. Celý útok byl ještě ztížen tím, že savice nesměly být umístěny na platě, nýbrž s nimi závodníci vybíhali ze startovní čáry. Vše tedy záleželo na vybrané strategii soutěžního družstva. Tato netradiční část proběhla naštěstí zcela bez komplikací a všichni si ji patřičně užili.

Putovní pohár starostky města Přelouče zůstal tentokrát na domácí půdě, a to jak pro kategorii mužů, tak i žen.

Celkové výsledky byly následovné:

Muži Přelouč

Kategorie mladších žáků: Družstvo A. se umístilo na 7. místě a družstvo B. obsadilo 4. místo.

Kategorie starších žáků: Starší žáci si vybojovali 4. místo.

Kategorie žen: Družstvo žen získalo 1. místo.

Kategorie mužů: Družstvo A obsadilo 2. místo a družstvo B místo 1.

Kromě skvělých sportovních výkonů a podívané na požární sport, zde bylo pro diváky a soutěžící připraveno bohaté občerstvení a pro děti byl, jako již tradičně, připraven skákací hrad. Celá akce byla opět velmi úspěšná. Už nyní se můžeme těšit na příští rok a na další skvělé zážitky a sportovní úspěchy.


Hasičské závody Přelouč


© 2014 Všechna práva vyhrazena.