ČHJ – hasičský sbor Přelouč

Znak České hasičské jednoty

Hasiči jsou lidé, kteří se postavili na stráž bezpečnosti těch, které by ohrozili nepředvídaná neštěstí, havárie – ale hlavně živly a z nich nejvíce oheň a voda. Hasič stojí na stráži, aby mohl všem vždy a všude pomoci, staví do nebezpečí svůj život pro bytí druhých, stojí na posvátném místě lidskosti.

Proto dne 25. června 1876 došlo k založení našeho dobrovolného sboru panem Janem Bartoníčkem, ředitelem přeloučského cukrovaru. Stanovy sboru byly schváleny 4.7.1878 v Praze. V roce 1998 se většina členů rozhodla vstoupit do České hasičské Jednoty (více z naší historie)

Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působící na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. ČHJ je právnickou osobou působící na území České republiky. Česká hasičská jednota svým posláním navazuje na tradice Ústřední Zemské hasičské jednoty království Českého. Česká hasičská jednota v rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra, obcemi, právnickými i podnikajícími osobami na úseku požární ochrany.

Aktuality

Otevření dveří bytu, Jiráskova, Přelouč

15. 8. 2018 v 9:22 hod. – Jednotka vyjela na otevření bytu. Po příjezdu na místo zásahu byl byt již otevřen PČR. Po příjezdu ZZS jsme provedli transport pacienta do vozidla ZZS. Jednotka se vrátila na základnu.

Odchyt labutě na Labi, Přelouč

14. srpna 2018 v 19:11 hod. – Na žádost MP jednotka vyjela na odchyt zraněné labutě. Po příjezdu na místo jednotka prováděla vyhledávání. Labuť byla na pravé straně řeky. Z důvodu problematického přístupu a použití lodě, člen jednotky za použití plovací vesty připlaval blíže k labuti, která bez problémů odplavala a nejevila známky poranění. Jednotka se vrátila …

Kontakt

Česká hasičská jednota – hasičský sbor Přelouč
Zborovská 54
535 01 Přelouč

IČO: 70818266
DIČ: CZ70818266
Číslo účtu: 107 255 473 0207/0100                                                                                                                              Datová schránka: u7szshy

ČHJ Přelouč na Facebooku 

Kontaktní osoby

Martin Macháček
Starosta sboru ČHJ – HS Přelouč, velitel JSDH
Tel.: 724 180 894, 736 507 484
e-mail: hasiciprelouc@centrum.cz

Jiří Čapek
náměstek starosty, vedoucí mladších žáků (6 – 12 let)
e-mail: jiri.capek@hzspraha.cz

Miloš Chlád
jednatel sboru
e-mail: milos.chlad@seznam.cz

Lucie Macháčková
hospodář sboru
e-mail: luckamachackova@quick.cz

Kateřina Vrbová
vedoucí mladších žáků (6 – 12 let)
e-mail: kattarina.v@seznam.cz

Eliška Trojanová
vedoucí přípravky (4 – 6 let)
e-mail: trojanova.e@seznam.cz

Vojtěch Sodomek
vedoucí starších žáků (12 – 16 let), webmaster
e-mail: vojtech.sodomek@seznam.cz