ČHJ – hasičský sbor Přelouč

Znak České hasičské jednoty

Hasiči jsou lidé, kteří se postavili na stráž bezpečnosti těch, které by ohrozili nepředvídaná neštěstí, havárie – ale hlavně živly a z nich nejvíce oheň a voda. Hasič stojí na stráži, aby mohl všem vždy a všude pomoci, staví do nebezpečí svůj život pro bytí druhých, stojí na posvátném místě lidskosti.

Proto dne 25. června 1876 došlo k založení našeho dobrovolného sboru panem Janem Bartoníčkem, ředitelem přeloučského cukrovaru. Stanovy sboru byly schváleny 4.7.1878 v Praze. V roce 1998 se většina členů rozhodla vstoupit do České hasičské Jednoty (více z naší historie)

Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským spolkem, působící na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. ČHJ je právnickou osobou působící na území České republiky. Česká hasičská jednota svým posláním navazuje na tradice Ústřední Zemské hasičské jednoty království Českého. Česká hasičská jednota v rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra, obcemi, právnickými i podnikajícími osobami na úseku požární ochrany.

Aktuality

Taktické cvičení ZŠ Řečany nad Labem

30. květen 2024 v 10:04 hod. S CAS 20 Man jsme vyjížděli na taktické cvičení do Řečan nad Labem. Námětem cvičení byl požár v místní škole a záchrana uvězněných osob.

Kontakt

Česká hasičská jednota – hasičský sbor Přelouč
Zborovská 54
535 01 Přelouč

IČO: 70818266
DIČ: CZ70818266
Číslo účtu: 107 255 473 0207/0100                                                                                                                              Datová schránka: u7szshy

ČHJ Přelouč na Facebooku

Kontaktní osoby

Martin Macháček
Starosta sboru ČHJ – HS Přelouč, velitel JSDH
Tel.: 724 180 894, 736 507 484
e-mail: hasiciprelouc@centrum.cz

Jiří Čapek
náměstek starosty, vedoucí mladších žáků (12 – 16 let)
e-mail: jiri.capek@hzspraha.cz

Miloš Chlád
jednatel sboru
e-mail: milos.chlad@seznam.cz

Lucie Macháčková
hospodář sboru
e-mail: luckamachackova@quick.cz

Lenka Zmítková
vedoucí mládeže
e-mail: machylen@seznam.cz