ČHJ – hasičský sbor Přelouč

Znak České hasičské jednoty

Hasiči jsou lidé, kteří se postavili na stráž bezpečnosti těch, které by ohrozili nepředvídaná neštěstí, havárie – ale hlavně živly a z nich nejvíce oheň a voda. Hasič stojí na stráži, aby mohl všem vždy a všude pomoci, staví do nebezpečí svůj život pro bytí druhých, stojí na posvátném místě lidskosti.

Proto dne 25. června 1876 došlo k založení našeho dobrovolného sboru panem Janem Bartoníčkem, ředitelem přeloučského cukrovaru. Stanovy sboru byly schváleny 4.7.1878 v Praze. V roce 1998 se většina členů rozhodla vstoupit do České hasičské Jednoty (více z naší historie)

Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působící na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. ČHJ je právnickou osobou působící na území České republiky. Česká hasičská jednota svým posláním navazuje na tradice Ústřední Zemské hasičské jednoty království Českého. Česká hasičská jednota v rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra, obcemi, právnickými i podnikajícími osobami na úseku požární ochrany.

Aktuality

Odstranění stromu z komunikace, Klenovka

20. 1. 2018 v 12:56 hod. – Na žádost MP jednotka vyjela na odstranění spadlého stromu mezi obcemi Klenovka a Valy. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o dvě borovice přes cestu. Jednotka provedla odstranění a vrátila se na základnu.

Odlétávající plechy ze střechy bývalé Tesly, ul. Dukelské náměstí, Přelouč

18. 1. 2018 v 20:16 hod. – Po příjezdu na místo zásahu provedla jednotka průzkum, osvětlení místa zásahu, zabezpečení a odstranění nebezpečných střešních plechů. Z důvodu opuštěného starého objektu a stavu střechy, bylo požádáno přes KOPIS o výškovou techniku. Po příjezdu techniky byly provizorně upevněny další poškozené plechy. Jednotka zabezpečila prostor páskou a byla informována …

Kontakt

Česká hasičská jednota – hasičský sbor Přelouč
Zborovská 54
535 01 Přelouč

IČO: 70818266
DIČ: CZ70818266
Číslo účtu: 107 255 473 0207/0100                                                                                                                              Datová schránka: u7szshy

Kontaktní osoby

Martin Macháček
Starosta sboru ČHJ – HS Přelouč, velitel JSDH
Tel.: 724 180 894, 736 507 484
e-mail: hasiciprelouc@centrum.cz

Miloš Chlád
náměstek starosty
e-mail: milos.chlad@seznam.cz

Radovan Šál
vedoucí starších žáků (12 – 16 let)
e-mail: Radovan.Sal@email.cz

Jiří Čapek
vedoucí mladších žáků (6 – 12 let)
e-mail: jiri.capek@hzspraha.cz

Kateřina Vrbová
vedoucí mladších žáků (6 – 12 let)
e-mail: kattarina.v@seznam.cz

Lucie Macháčková
hospodář sboru
e-mail: luckamachackova@quick.cz

Eliška Trojanová
vedoucí přípravky (4 – 6 let)
e-mail: trojanova.e@seznam.cz

Vojtěch Sodomek
vedoucí starších žáků (12 – 16 let), webmaster
e-mail: vojtech.sodomek@seznam.cz