Nahnutý smrk nad vozovkou, ul. Pardubická, Přelouč

17. únor 2022 v 14:01 hod.

Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli ořezání spodních větví a povolali plošinu z technických služeb, aby nedošlo k poškození soukromého oplocení.
Strom byl nakloněný ze soukromého pozemku nad veřejný chodník a komunikaci. MP nás informovala, že majitel souhlasí strom pokácet.
Po odstranění stromu se jednotka vrátila na základnu

Spadlý strom v nepřehledném místě, Přelouč – Jankovice

17. únor 2022 v 7:44 hod.

Jednotka vyjela na žádost KOPIS na technickou pomoc (strom přes komunikaci) mezi obcemi Přelouč a Jankovice.
Na místě MU jednotka odstranila 1 strom a provedla úklidu komunikace.
Dále na žádost KOPIS jednotka pokračovala po trase Přelouč – Lohenice – Mělice, kde měly být další stromy, ale zde
už žádné stromy, ani jiné překážky přes komunikaci nebyly nalezeny.
Na pokyn KOPIS se jednotka vrátila na základnu a technika byla uvedena do pohotovosti.

Strom přes komunikaci, Mokošín

17. únor 2022 v 7:07 hod.

Jednotka vyjela na žádost KOPIS na technickou pomoc (strom přes komunikaci) u obce Mokošín.
Cestou k místu MU jednotka odstranila další 3 stromy přes komunikaci, vše ve spolupráci s SÚS Přelouč.
Po odstranění všech stromů a úklidu komunikace pokračovala jednotka k další události.

Požár kontejneru NA, Litošice

14. únor 2022 v 14:16 hod.

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru soupravy NA s přívěsem na komunikaci u obce Litošice. Při příjezdu na místo byl požár zlikvidován.
Na pokyn ŘD bylo převzato místo MU a proveden oplach komunikace pomocí vysokotlaké a lafetové proudnice.
Po ukončení zásahu bylo místo MU předáno SÚS Přelouč, která po dobu zásahu usměrňovala provoz na komunikaci.
Jednotka odjela doplnit hasivo a vrátila se na základnu. Technika byla uvedena do pohotovosti.

Požár staré trávy na poli, Krasnice/Litošice

14. únor 2022 v 11:39 hod.

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru trávy na poli u obce Krasnice. Při příjezdu na místo byl požár lokalizován a probíhala likvidace.
Jednotka převzala místo MU od JSDH Zdechovice a pokračovala v likvidaci pomocí asanační lišty na CAS20.
Po likvidaci požáru jednotka odjela doplnit hasivo a vrátila na základnu. Technika byla uvedena do pohotovosti.