Únik nafty z nádrže, Semín

30. říjen 2022 v 8:25 hod. –

Po příjezdu na místo zásahu jednotka na pokyn VZ zasypala skvrny MN na komunikace sorbentem (30 kg) a následně
po příjezdu zaměstnance ŽP provedla odklizení znečištěného sorbentu z komunikace do havarijních nádob a odvezla
na základnu.

Požár lesoškolky Kladruby nad Labem – směr Kolesa

18. srpen 2022 v 17:50 hod. – Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru porostu v lesoškolkách mezi obcemi Kladruby n/L a Kolesa.
Po příjezdu na místo události byla VZ jednotka ponechána v záloze na místě a potom se na pokyn VZ vrátila na základnu.