Odstranění stromu z komunikace, Klenovka

20. 1. 2018 v 12:56 hod. – Na žádost MP jednotka vyjela na odstranění spadlého stromu mezi obcemi Klenovka a Valy.

Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o dvě borovice přes cestu. Jednotka provedla odstranění a vrátila se na základnu.

Odlétávající plechy ze střechy bývalé Tesly, ul. Dukelské náměstí, Přelouč

18. 1. 2018 v 20:16 hod. – Po příjezdu na místo zásahu provedla jednotka průzkum, osvětlení místa zásahu, zabezpečení a odstranění
nebezpečných střešních plechů.

Z důvodu opuštěného starého objektu a stavu střechy, bylo požádáno přes KOPIS o výškovou techniku. Po příjezdu techniky byly provizorně upevněny další poškozené plechy.

Jednotka zabezpečila prostor páskou a byla informována MP a následně Město Přelouč, pro zjištění majitele. Jednotka se ve 22:44 hod. vrátila na základnu.