Požár nízkého lesního porostu, Mělice

21. 8. 2018 v 15:32 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn VZ provedli doplnění vody do vozidla HZS a členové jednotky pomáhali při hašení u proudů. Na pokyn VZ se jednotka vrátila na základnu.

Požáru trávy u trati, Chvaletice/Trnávka

20. 8. 2018 v 16:14 hod. – Od zásahu u obce Litošice jsme byli KOPIS povoláni k požáru trávy u trati u Chvaletic. Po
příjezdu již likvidace požáru provedla jednotka ze Zdechovic. Provedli jsme kontrolu podél trati a vrátili jsme se zpět k
místu události u obce Litošice. Po kontrole požářiště a na pokyn KOPIS se jednotka vrátila na základnu.

Požár lesa Jankovice/Litošice

20. 8. 2018 v 14:42 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla doplnění vody a s vozidlem odjela na vodní zdroj do Přelouče. Člen
jednotky prováděl pomoc při hašení. Jednotka v průběhu dohledu byla povolána k požáru trávy u obce Chvaletice a
následně se vrátila zpět. Po kontrole požářiště a na pokyn KOPIS se jednotka vrátila na základnu.

Otevření dveří bytu, Jiráskova, Přelouč

15. 8. 2018 v 9:22 hod. – Jednotka vyjela na otevření bytu. Po příjezdu na místo zásahu byl byt již otevřen PČR. Po příjezdu ZZS jsme provedli
transport pacienta do vozidla ZZS. Jednotka se vrátila na základnu.