Požár odpadu ve sběrném dvoře, Pardubická, Přelouč

27. února 2024 v 17:24 hod.

Jednotka vyjela na požár ve sběrném dvoře SOP, a.s. Přelouč. Po příjezdu bylo VZ určeno dvoučlenné družstvo pro hašení za pomoci IDP.
Velitel jednotky byl určen k zajištění dodávky vody pro další jednotky a následně prováděl řízení dopravy na vjezdu do areálu SOP a koordinaci vozidel na daná čerpací stanoviště. Čerpací stanoviště byli zřízeny z nadzemních hydrantů u
betonárky KASI a druhé u VaK. Vozidla jednotky prováděli kyvadlovou dopravu vody na požářiště.

Požár OA a části RD, Valy u Přelouče

8. leden 2024 v 17:50 hod.

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru OA a části RD.

Po příjezdu na místo a na pokyn VZ prováděli 2 členové jednotky vybaveni IDP hasební práce.

Jednotka provedla doplnění vozidla CAS HZS vodou.

Pro odvod zplodin hoření byl nasazen přetlakový ventilátor HP-VP450.

Z vozidla CAS HZS byla do našeho vozidla CAS zpět doplněna voda z důvodu následného dohledu na požářišti.

Jednotka na místě zůstala do 22:45 hod. a průběžně prováděla kontrolu pomocí termokamery.
Kvůli snaze majitele připojit se k hlavnímu el. rozvaděči pomocí prodlužovacích kabelů, byla po konzultaci na místo zásahu přivolána jednotka HZS stanice Přelouč.

Následně se jednotka vrátila na základnu.

Čerpaní vody na žádost starosty, Škudly

4. leden 2024 v 13:08 hod.

04.01.2024
Jednotka vyjela na žádost města na čerpání vody do obce Škudly.

Při příjezdu na místo zásahu jsme zahájili odčerpávání vody pomocí motorového kalového a plovoucího čerpadla.

Během zásahu začalo silně pršet a voda začala přitékat větším proudem z pole.

Proto byla přivolána VZ jednotka HZS pro řešení situace na místě.
v 15:30 hod. proběhlo střídání členů jednotky.

V 16:00 hod. odjezd vozidla DA s posádkou na základnu.


05.01.2024
Jednotka vyjela na čerpání vody do obce Škudly.

Při příjezdu na místo zásahu jsme zahájili odčerpávání vody pomocí
motorového kalového čerpadla a plovoucích čerpadel.

Během dne byla městem přivolána externí firma s bagrem pro vykopání odvodňovací struhy.

V 15:00 bylo družstvo doplněno o další 2 členy jednotky.
VZ bylo rozhodnuto ukončit čerpání, jelikož voda z důvodu odvodňovací struhy již neohrožovala rodinné domy.

Čerpání vody na zahradě a RD, Škudly

3. leden 2024 v 10:03 hod.

Jednotka vyjela na žádost KOPIS na událost do obce Škudly.

Při příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn VZ zahájili odčerpávání vody pomocí motorového kalového a plovoucího čerpadla.