Požár v hospodě, Valy

13. prosinec 2022 ve 22:39 hod.

Jednotka po příjezdu prováděla na pokyn VZ hasební práce pomocí 2 proudů C,

doplňovaní vozidla HZS vodou a později byl člen jednotky přiřazen k hašení z koše AZ.

Únik nafty z nádrže, Semín

30. říjen 2022 v 8:25 hod. –

Po příjezdu na místo zásahu jednotka na pokyn VZ zasypala skvrny MN na komunikace sorbentem (30 kg) a následně
po příjezdu zaměstnance ŽP provedla odklizení znečištěného sorbentu z komunikace do havarijních nádob a odvezla
na základnu.