Čerpání vody ze zaplaveného podchodu, ul. Jaselská, Přelouč

11. 8. 2017 v 18:33 hod. – Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno zatopení železničního podchodu. Byly nasazeny dvě čerpadla a pro pomoc vyžádána posilová jednotka. Po příjezdu JSDH Břehy, byly nasazeny další tři čerpadla z druhé strany podchodu. Po vyčerpání vody, bylo místo předáno Technickým službám a jednotky se vrátily na základnu.

Požár ve firmě BIS, ul. Jaselská, Přelouč

7. 8. 2017 v 18:33 hod. – Jednotka vyjela do firmy BIS na požár dřeva a částečně i budovy. Po příjezdu na místo zásahu jsme prováděli odpojení budovy od el. proudu, pomocí aku vrtačky bylo odstraněno
plechové střešní lemování a práci s motorovou pilou (odstranění 3 ks poškozených Thůjí a rozebírání střešní konstrukce.
Na pokyn VZ se jednotka vrátila na základnu.

Požár skládky biologického odpadu, Seník

20. 7. 2017 v 7:18 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn VZ prováděli rozhrabávání požářiště. Jednotce HZS byla předána jedna
patrona smáčela PYROCOM TS TURBO. Jednotka se na pokyn VZ vrátila na základnu.