Mikulášská besídka a exkurze v nové hasičské stanici v Přelouči

V sobotu 10. prosince se uskutečnila v Orlovně mikulášská besídka pro mladé hasiče a přátele sboru HS – ČHJ Přelouč. V letošním roce byla příprava besídky a programu především v rukou starších žáků, kteří si pro své mladší kolegy připravili několik hasičských soutěží a disciplín. Každý z účastníků dostal svou unikátní kartičku, na kterou sbíral, po úspěšném absolvování disciplín, obrázky hasičských značek. V rámci soutěží si děti zahrály hasičské pexeso, malovaly hasičské auto, zkoušely si šroubování nebo soutěžily s hasičskými hadicemi. Po skončení soutěžení následovala oblíbená diskotéka, kterou přerušil až příchod čerta, anděla a Mikuláše. Mikuláš spolu s andělem odměnil všechny hodné účastníky a čert si ani tentokrát nikoho s sebou neodnesl. Celý večer byl zakončen přespáním v Hasičském domě, kde si děti užily další hry a promítání záznamů s předešlých hasičských táborů a akcí.

Druhý den ráno byla pro členy sboru a děti z hasičského kroužku připravena exkurze v nové hasičské stanici v Přelouči. Po celou dobu návštěvy se účastníkům věnoval velitel stanice npor. Ing. Michal Vašica, který seznámil své posluchače s vybavením, technikou a podobou celé budovy. Všichni přítomní tak měli možnos t si prohlédnout nynější moderní zázemí profesionálních hasičů. Nejmladší účastníci exkurze si navíc odnesli celou řadu hasičských dárků, které jim byly věnovány za jejich šikovnost a znalosti během návštěvy. Ještě jednou příslušníkům děkujeme a přejeme co nejméně výjezdů a vždy šťastný návrat.

kolektiv vedoucích