Dohašení po pálení, Přelouč

21. červenec 2021 v 11:55 hod. – Jednotka byla na žádost města vyslána na zkontrolování a dohašení místa po nahlášeném pálení.

Jednotka po příjezdu nechala rozhrnout hromadu po place malým kolovým nakladačem technických služeb, poté bylo ohniště prolito z kropícího vozu technických služeb jedním proudem C.

Ztracená osoba v lese, Lipoltice

20. červenec 2021 v 15:58 hod. – Jednotka vyjela na žádost KOPIS na technickou pomoc (pohřešovaná osoba) do obce Lipoltice.
Na pokyn VZ jednotka ve spolupráci s HZS prováděla plošné vyhledávání v zadaném úseku lesa.
Osoba byla nalezena, byl zjištěn zdravotní stav a ošetřena drobná povrchová poranění.

Na pokyn VZ se jednotka vrátila na základnu.
Současně na žádost dcery bylo jeho OA námi odvezeno na danou adresu a předáno.
Technika byla uvedena do pohotovosti.

Odstranění plechu ze dna písníku, Mělice

8. červenec v 13:04 hod. – Jednotka vyjela na žádost Města Přelouče k odstranění (nebo ohraničení zábranou) vyčnívajícího předmětu ze dna
Mělického písníku viz. předchozí událost.
Pomocí vázacích prostředků a lanového navijáku na CAS20 se podařilo předmět vyprostit a vytáhnout z vody.
Jednalo se ocelovou tabuli o rozměrech cca 80×220 cm, tl. 2 cm.
Jednotka se vrátila na základnu, technika byla ošetřena a uvedena do pohotovosti.

Železo trčí z mělké vody na dětské pláži – nebezpečí úrazu, Lohenice

7. červenec 2021 v 15:52 hod. – Jednotka vyjela na žádost KOPIS na technickou pomoc (železo trčí z mělké vody na dětské pláži, nebezpečí úrazu) k Mělickým písníkům.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o plechový předmět vyčnívající asi 0,5m z písčitého dna, v hloubce asi 1,5m pod hladinou, ve vzdálenosti asi 20m od břehu a není možné odstranění vlastními silami. Svědci uvedli, že se předmět na místě nachází řadu let, pravděpodobně z dob, kdy se zde těžil písek.
Vzhledem k tomu, že byla pláž plná osob a hrozilo nebezpečí úrazu, bylo místo označeno provizorními bójemi a osoby seznámeny s nebezpečím.
Jednotka se vrátila na základnu.
Informováni byli: KOPIS, místostarosta města Přelouče, Městská Policie Přelouč.