Otevření dveří bytu, Jiráskova, Přelouč

15. 8. 2018 v 9:22 hod. – Jednotka vyjela na otevření bytu. Po příjezdu na místo zásahu byl byt již otevřen PČR. Po příjezdu ZZS jsme provedli
transport pacienta do vozidla ZZS. Jednotka se vrátila na základnu.

Odchyt labutě na Labi, Přelouč

14. srpna 2018 v 19:11 hod. – Na žádost MP jednotka vyjela na odchyt zraněné labutě. Po příjezdu na místo jednotka prováděla vyhledávání. Labuť
byla na pravé straně řeky. Z důvodu problematického přístupu a použití lodě, člen jednotky za použití plovací vesty
připlaval blíže k labuti, která bez problémů odplavala a nejevila známky poranění. Jednotka se vrátila na základnu.

Kouř z lesa, Morašice

12. srpen 2018 v 15.20 hod. – Viditelný hustý dým z lesa Morašice – Krasnice.

Jednotka odvolána na cestě k zásahu. Jednalo se o rozsáhlý požár průmyslového objektu v Kutné Hoře (ul. Čáslavská), který byl viděn z více koutů ČR ( Praha, Jičín, Mladá Boleslav).

Více zde: https://www.pozary.cz/clanek/194541-pozar-skladu-odpadu-v-kutne-hore-se-rozsiril-na-nakladni-automobil-pole-i-prilehlou-budovu-hasit-pomahal-vrtulnik/#1716