Železo trčí z mělké vody na dětské pláži – nebezpečí úrazu, Lohenice

7. červenec 2021 v 15:52 hod. – Jednotka vyjela na žádost KOPIS na technickou pomoc (železo trčí z mělké vody na dětské pláži, nebezpečí úrazu) k Mělickým písníkům.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o plechový předmět vyčnívající asi 0,5m z písčitého dna, v hloubce asi 1,5m pod hladinou, ve vzdálenosti asi 20m od břehu a není možné odstranění vlastními silami. Svědci uvedli, že se předmět na místě nachází řadu let, pravděpodobně z dob, kdy se zde těžil písek.
Vzhledem k tomu, že byla pláž plná osob a hrozilo nebezpečí úrazu, bylo místo označeno provizorními bójemi a osoby seznámeny s nebezpečím.
Jednotka se vrátila na základnu.
Informováni byli: KOPIS, místostarosta města Přelouče, Městská Policie Přelouč.

Odstranění stromu přes komunikaci, Přelouč – Jankovice

29. června 2021 ve 23:03 hod. – Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k odstranění stromu přes komunikaci mezi obcemi Přelouč a Jankovice.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno ze se jedná o zlomené větve, bylo provedeno odklizení větví pomocí ruční pily a úklid komunikace.
Poté byla provedena kontrola průjezdnosti komunikace do obce Jankovice a jednotka se vrátila na základnu.
Po návratu na základnu byla jednotka ponechána v pohotovosti na stanici.
Pohotovost odvolána 30. června v 0:30 hod.

Odstranění stromu přes komunikaci, Přelouč – Mokošín

29. června 2021 v 22:37 hod. – Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k odstranění stromu přes komunikaci mezi obcemi Přelouč a Mokošín.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno ze se jedná o ulomenou větev, bylo provedeno odklizení větve a úklid komunikace.
Poté byla provedena kontrola průjezdnosti komunikace do obce Mokošín a jednotka se vrátila na základnu.
Po návratu na základnu byla jednotka poslána k další události.

Obřad, likvidace následku tornáda, Břeclavsko

27. červen 2021 v 11:25 hod. / 30.červen 2021 v 18:57 hod.

Jednotka vyjela na doplnění odřadu na Moravu, na pomoc likvidace následků tornáda.
Jednotka byla doplněna o 2 členy JSDH Pardubice-Svítkov.
Jednotka měla základnu v SÚS Podivín a zasahovala pouze v obci Moravská Nová Ves.
Náplní práce bylo zaplachtování střech domů, demolice zdí, odklízení trosek, odpadu, dřeva a suti, likvidace poškozené střechy.
Jednotka se vrátila na základnu, DA bylo dovybaveno a uvedeno do pohotovosti.

Požár lesa, Semín

18. června 2021 v 18: 20 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli doplnění vozidla HZS stanice Přelouč a průběžně jsme vozidlo doplňovali.
Následně jsme provedli napojení dopravního vedení a hašení lesního porostu 3 proudy C. Vozidlo bylo průběžně doplňováno kyvadlovou dopravou vody ostatními jednotkami.

Na pokyn VZ jsme se vrátili na základnu.