Požár skládky biologického odpadu, Seník

20. 7. 2017 v 7:18 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn VZ prováděli rozhrabávání požářiště. Jednotce HZS byla předána jedna
patrona smáčela PYROCOM TS TURBO. Jednotka se na pokyn VZ vrátila na základnu.

Poznávací pobyt na Ukrajině

Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.,

V týdnu od 19. srpna do 27. srpna jsme byli od hasičů z Ukrajiny pozváni na výměnný – poznávací pobyt do Zakarpatské oblasti. Nabídnuto nám bylo 10 míst pro děti a 4 místa pro vedoucí. Na pobyt odjelo 10 dětí (5 dívek a 5 chlapců) ve věku 9-15 let. Doprava byla zajištěna vlakem (Přelouč – Košice) a autobusem (Košice – Užhorod). Ubytování bylo zajištěno v obci Dolní Vorota v ubytovacím komplexu Arnika. Pokračovat ve čtení „Poznávací pobyt na Ukrajině“