Odstranění porouchaného autobusu, ul. Sportovní, Přelouč

15. 9. 2017 v 14:29 hod. – Na vyžádání MP Přelouč jednotka vyjela na odstranění porouchaného autobusu z komunikace z kterého unikl olej.
Jednotka provedla odstranění oleje pomocí sorbentu a řídila dopravu. Po servisním zásahu technikem autobus sám
odjel. Jednotka se vrátila na základnu.