Odchyt labutě na Labi, Přelouč

14. srpen 2018 v 19:11 hod. – Na žádost MP jednotka vyjela na odchyt zraněné labutě. Po příjezdu na místo jednotka prováděla vyhledávání. Labuť
byla na pravé straně řeky. Z důvodu problematického přístupu a použití lodě, člen jednotky za použití plovací vesty
připlaval blíže k labuti, která bez problémů odplavala a nejevila známky poranění. Jednotka se vrátila na základnu.