Odstranění stromu z komunikace, Klenovka

20. 1. 2018 v 12:56 hod. – Na žádost MP jednotka vyjela na odstranění spadlého stromu mezi obcemi Klenovka a Valy.

Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o dvě borovice přes cestu. Jednotka provedla odstranění a vrátila se na základnu.