Požár lesa Kozašice – směr Spytovice

21. června 2018 v 13:58 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme prováděli doplňování vody a hasební práce. Na pokyn VZ se jednotka vrátila na
základnu.