Požár sušárny obilí, Hradecká, Přelouč

27. 6. 2018 v 10:21 hod. – požár sušárny obilí ve firmě Cerea (jeden člověk je uvězněn nahoře v patře, druhý je nezvěstný).  Naštěstí se jednalo o taktické cvičení.

Po příjezdu na místo zásahu jsme prováděli vyhledávání pohřešované osoby pomocí průzkumu a následně jsme prováděli hašení vnitřní hydrantovou sítí (suchovod) v sedmém patře za použití IDP.

Po TC byla obsluhou provedena
ukázka čerpadel k suchovodu. Na pokyn VZ jsem se vrátili na základnu.