Vyteklé mastné bahno na silnici z fekálu, Živanice

9. květen 2018 v 18:22 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn VZ zřídili čerpací stanoviště společně s JSDH Břehy a prováděli
doplňování vody z písníku Mělice a řídili dopravu. Jednotka se na pokyn VZ vrátila na základnu.