Doutnající prázdný seník, Štěpánov

4. únor 2019 v 16:24 hod. – Při příjezdu na místo události prováděla jednotka HZS Přelouč hašení vysokotlakým proudem. Jednotku SDH Přelouč
ponechal VZ v záloze na místě. Na pokyn VZ se jednotka SDH Přelouč vrátila na základnu.