Požár dřeva ve sklepě v hospodě, Litošice

4. říjen 2018 v 11:17 hod. -Po příjezdu na místo zásahu jsme prováděli úklid vozovky a odstranění vozidla z jízdního pruhu pomocí navijáku. Po
odstranění se jednotka vrátila k probíhajícímu zásahu v Litošicích.