Požár lesa Jankovice/Litošice

20. srpen 2018 v 14:42 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla doplnění vody a s vozidlem odjela na vodní zdroj do Přelouče. Člen
jednotky prováděl pomoc při hašení. Jednotka v průběhu dohledu byla povolána k požáru trávy u obce Chvaletice a
následně se vrátila zpět. Po kontrole požářiště a na pokyn KOPIS se jednotka vrátila na základnu.