Požár skládky, Zdechovice

22. srpen 2018 v 20:20 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn VZ provedli doplnění vody do CAS JSDH Břehy a člen jednotky pomáhal
v IDP u proudu při hašení. Na pokyn VZ se jednotka vrátila na základnu.