Požár porostu na zahradě, Mokošín

23. září 2019 v 18:59 hod. – Na pokyn KOPIS jsme při výjezdu čekali na jednotku HZS v obci Loděnice. Na pokyn VZ jsme se vraceli na základnu. Velitel jednotky zahlédl při cestě zpět kouř a plameny směrem od obce Štěpánova. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno pálení na zahradě, kde již byl oheň uhašen. Jednotka se vrátila na základnu.