Tekoucí voda do bytů přes střechu, ul. Sluneční, Přelouč

2. prosinec 2018 v 17:41 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli průzkum a následně čekali na příjezd zástupců města, kde se rozhodlo o neprovedení evakuace osob. Jednotka HZS předala místo zásahu místostarostovi města a odjela na základnu.
Následně bylo rozhodnuto pro nákup krycích plachet na zakrytí střešní krytiny. S vozidlem DA a zástupcem města
vozidlo DA odjelo do Pardubic pořídit krycí plachty. Jednotka ve spolupráci s MP a zástupců firmy, která provádí
opravy, provedla provizorní zakrytí střechy a osvětlení místa zásahu. Jednotka s vozidlem CAS na pokyn města
zůstala do ranních hodin na místě události a provádělo pravidelné kontroly objektu. Vozidlo DA se vrátilo na základnu
a v ranních hodinách provedli členové střídání. Po příchodů zástupců firmy se vozidlo CAS vrátilo na základnu.

Více v odkazu: https://pardubicky.denik.cz/nehody/voda-ohrozovala-seniory-museli-je-evakuovat-20181202.html