V lihovaru hoří destilace, ul. Školská, Vrdy (KH)

12. listopadu 2018 v 11:38 hod. – Jednotka ponechána v záloze na stanici.