Desinfekce veřejného prostranství, Přeloučsko

1.duben 2020 v 15:24 hod. – Jednotka na žádost města prováděla dezinfekciveřejných prostor (zastávky a prostory s kontejnery na tříděný odpad) prostředkem SADEPO v místních částech Klenovka, Lhota, Lohenice, Mělice, Škudly, Štěpánov, Tupesy a v obci Litošice.