Monitoring vodního toku, Štěpánov

20. červen 2020 v 18:07 hod. – Na žádost jednotka vyjela z místa ukončeného zásahu v obci Klenovka do obce Štěpánov k monitoringu vodního toku. Po příjezdu na místo byla situace konzultována s majitelem a vyhodnocena jako bezprostředně neohrožující. Jednotka se vrátila na základnu a cestou spět provedla monitoring dalších toků.