Odstranění padlého stromu na komunikaci, Klenovka/Veselí

23. února 2020 v 23:54 hod. – Jednotka vyjela na spadlý strom přes komunikaci mezi obcemi Klenovka a Veselí. Po příjezdu na místo události byl zastaven provoz na komunikaci v obou směrech. Průzkumem zjištěn jeden strom, který byl za použití motorové pily odstraněn. Po odstranění stromu a úklidu vozovky byl obnoven provoz. Po dohodě s KOPIS provedla jednotka kontrolu stavu a průjezdnosti komunikací ve směru Veselí-Valy-Přelouč. Další překážky nebyly zjištěny a jednotka se vrátila na základnu.