Požár bytové jednotky, ul. Obránců míru, Přelouč

28. říjen 2020 v 15:44 hod. – Viděn kouř z oken, pach spáleného oleje. Jednotka nevyjela nedostavil se řidič CAS.