Požár rodinného domu, Valy

22. listopad 2020 v 03:25 hod. – Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru RD v obci Valy.
Na pokyn VZ byla CAS postavena na hlavní silnici aby byl umožněn následný odjezd ZZS a proto byla v místě usměrňována doprava.
Po odjezdu ZZS byla CAS ustavena mimo hlavní silnici a jednotka ve spolupráci s HZS prováděla vynášení určených předmětů mimo budovu.
Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.