Požár svárovkárny v bývalém kravíně vedle elektrárny, Veselí, Přelouč

26. srpen 2020 v 10:38 hod. – Jednotka prováděla vynášení materiálu z místa zasaženého požáru a následně prováděla vyhledání skrytých ohnisek.
Po předání místa zásahu zástupcům města Přelouč prováděla jednotka požární dozor ve dvouhodinových intervalech.