Spadlé větve na karavany a OA, ul. Sportovní, Přelouč

13. červen v 18:12 hod. – Jednotka vyjela na žádost KOPIS na spadlou obrovskou větev mezi obytné karavany. Průzkumem na místě zjištěna obrovská větev na automobilu a plátěných altánech. Nikdo nebyl zraněn. Došlo k poškození automobilu a zničení altánů. Pomocí nastavovacího žebříku a lana byla větev přizdvižena a zajištěna proti pohybu a automobil odjel. Poté byla větev pomocí motorové pily rozřezána a odstraněna. Nedošlo k žádným následným škodám. Z důvodu polámaných menších větví v nedostupných výškách porostu bylo místo vytyčeno páskou zákaz vstupu a informovány Technické služby Přelouč. Jednotka se vrátila na základnu.