Voda z pole tekoucí do domu, Přelouč

14. červen 2020 v 11:22 hod. – Jednotka vyjela na žádost KOPIS na čerpáni vody do obce Klenovka. Na dané adrese nebyl nikdo zastižen a telefon oznamovatelka nebrala. Průzkumem nebyla zjištěna žádná voda u objektu a jednotka byla KOPIS poslána do obce Lipoltice na čerpání vody. Zde byla čerpána voda na pozemku RD, po odčerpání se jednotka na pokyn KOPIS vrátila na základnu