Asistence při pálení klestu, Přelouč

4. květen 2021 ve 12:56 hod. – Jednotka vyjela na žádost města na požární asistenci při pálení klestu prováděném Technickými službami města Přelouče, v prostoru bývalého kravína mezi Přeloučí a Benešovicemi.

Po ukončení pálení provedla jednotka prolití požářiště pomocí lafetové proudnice a vysokotlakého proudu, použitá voda byla dovážena z hydrantu VaK Přelouč.

Po ukončení akce se jednotka vrátila na základnu.