Obřad, likvidace následku tornáda, Břeclavsko

27. červen 2021 v 11:25 hod. / 30.červen 2021 v 18:57 hod.

Jednotka vyjela na doplnění odřadu na Moravu, na pomoc likvidace následků tornáda.
Jednotka byla doplněna o 2 členy JSDH Pardubice-Svítkov.
Jednotka měla základnu v SÚS Podivín a zasahovala pouze v obci Moravská Nová Ves.
Náplní práce bylo zaplachtování střech domů, demolice zdí, odklízení trosek, odpadu, dřeva a suti, likvidace poškozené střechy.
Jednotka se vrátila na základnu, DA bylo dovybaveno a uvedeno do pohotovosti.