Olejová skvrna, cca 10m, Valy

4. leden 2022 v 16:11 hod.

Po příjezdu na místo události jsme na pokyn VZ provedli ohrazení kanalizačních vpustí a zasypání olejových skvrn sorbentem a po dohodě se starostou obce odjeli na základnu. Množství a druh uniklé látky nebylo možné z důvodu deště určit. Byl použit sorbent.