Požár travního porostu, Zborovská, Přelouč

17. duben 2022 v 15:44 hod. – Jednotce byl vyhlášen poplach z KOPIS, požár trávy v ulici Zborovská.

Jednalo o objekt sousedící s požární zbrojnicí JSDH Přelouč.
V době dostavení členů JSDH byla již na místě jednotka HZS Přelouč a VZ rozhodl, aby CAS JSDH nevyjížděla a členové vybaveni zásahovými obleky pomáhali HZS s likvidací požáru pomoci vysokotlakého proudu z CAS HZS.
Jednotka HZS předala místo MÚ JSDH, která prováděla požární dozor do příjezdu ZPP HZS.
Objekt byl předán obyvatelce domu a jednotka se vrátila na základnu.