Požár v hospodě, Valy

13. prosinec 2022 ve 22:39 hod.

Jednotka po příjezdu prováděla na pokyn VZ hasební práce pomocí 2 proudů C,

doplňovaní vozidla HZS vodou a později byl člen jednotky přiřazen k hašení z koše AZ.