Rozvoz vysoušečů, dům s pečovatelskou službou, Přelouč

26. srpen 2022 v 15:28 hod. – Na žádost města, provedena instalace 2. ks vysoušečů do budovy s pečovatelskou službou čp 1516 v Přelouči.