Únik nafty z nádrže, Semín

30. říjen 2022 v 8:25 hod. –

Po příjezdu na místo zásahu jednotka na pokyn VZ zasypala skvrny MN na komunikace sorbentem (30 kg) a následně
po příjezdu zaměstnance ŽP provedla odklizení znečištěného sorbentu z komunikace do havarijních nádob a odvezla
na základnu.