Požár skládky KO, Zdechovice

28. červen 2023 v 16:38 hod.

Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla doplňování vody z vozidla CAS a následně prováděla kyvadlovou dopravu vody.

Vozidlo DA na pokyn VZ odjelo provést průzkum a následně bylo vysláno zřídit čerpací stanoviště na posílení dodávek vody kyvadlovou dopravou na rybník Pazderna.
Na pokyn VZ se jednotka vrátila na základnu.