Odstranění překážek na komunikacích, Valy – Kokešov, Veselí, Přelouč

29. 10. 2017 v 11:06 hod. – Na vyžádání MP jednotka vyjela na popadané stromy za obcí Valy. Po příjezdu již byly stromy odstraněny. Při zpáteční cestě byla jednotka povolána MP na tři spadlé smrky na zastávku u ulice Kosmonautů. Jednotka stromy odklidila z komunikace a následně odjela do obce Klenovka – Veselí, kde odstranila spadlý strom na komunikaci. Při zpáteční cestě jednotka odjela do ulice Kladenská na případnou pomoc povolané jednotce HZS (střecha). Velitel jednotky Přelouč požádal ředitele Technických služeb o plošinu. Následně byl jednotce vyhlášen poplach na spadlou střechu do obce Lány na Důlku….